Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

TuotantoRakennukset:
 
 Maitolaiturilla on 2738 neliön lypsykarjanavetta. Navetta on puolilämmin ns. 2 x kolmerivinen pohjaratkaisultaan. Navetassa lypsää kaksi Lely-lypsyrobottia. Leveä ruokintapöytä on keskellä navettaa ja jakaa eläinlauman kahdeksi. Navetassa on aukaistava harjaikkuna ja seinillä kennolevyikkunat, joilla ilmanvaihto on toteutetttu painovoimaisesti. Lannapoisto on ns. slalom-järjestelmä, jossa 1,3 m syvistä lietekuiluista pumpuilla kierrätetään ja poistetaan liete PDF-kumilietealtaaseen täyttökaivon kautta. Navetassa mahdollisimman monet työvaiheet on automatisoitu, esimerkiksi lypsy, aperuokinta, lantakäytävien puhdistus, rehunsiirto ruokintapöydällä ja kiskolla kulkeva automaattinen kuivitusjärjestelmä(Demeca).
 
Laakasiilot (4 kpl) ovat paikallaan valetut 3,3 m korkeat, 9 m leveät ja 36 m pitkät säilörehuvarastot. Lisäksi ape- ja robottirehuja varastoidaan neljään 36 kuution pystyterässiiloihin.
 
Sähköpääkeskus on erillisessä varasto/autokatos rakennuksessa. Maitolaiturilla on varavoimajärjestelmä ja automaattinen tallentava video- ja kulunvalvontajärjestelmä.

Lypsykarja ja vasikat:

Navetassa on 160:lle lypsylehmälle ja 24:lle yli 20 kk ikäisille hiehoille makuuparret. Lehmävasikat kasvatetaan Maitolaiturilla noin 6 kk ikäiseksi. Ternimaitoikäisille vasikoille on 12 yksittäiskarsinaa ja  yli kahden viikon ikäisille vasikoille iän mukaan jaettuna neljään osastoon yhteensä 73 makuupartta. Osa uudistamisesta eli  - 20 kk ikäiset lehmävasikat ja hiehot kasvatetaan Hilliaholta vuokratussa navetassa 0,5 km etäisyydellä Maitolaiturilta. Peltoviljely:

Kolme osakastilaa on vuokrannut peltonsa Maitolaituri Oy:lle. Pelloilla viljellään pääasiassa säilörehunurmea. Yhtiöllä on lannanlevityssopimuksia ja rehuntuotantosopimuksia lähiympäristössä olevien kasvinviljelytilojen kanssa. Maitolaituri ostaa urakointipalveluna ja/tai vuokraa koneet ja kaluston, mitä peltoviljelyyn tarvitaan. Säilörehu tehdään ajosilppurilla urakoitsijan toimesta.    
Maitolaituri Oy omistaa vain seosrehun valmistuksessa käytettävän ajettavan ja itselastaavan Seko-seosrehuvaunun. Osakkaiden omistuksessa on joitakin peltoviljelykoneita.


Reisjärven Maitolaituri Oy, Ylilestintie 316, 85900 REISJÄRVI, Puh. 0405935644

  näytä normaaliversio » Ylös